ហាងកាត់សក់ តូក្យូ Tokyo Barber Shop

 ហាងកាត់សក់ តូក្យូ គឺជាហាងដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដា(VIP) មានតម្លៃសមរម្យ សេវាកម្មល្អ។ លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមអស័យដ្ឋានផ្ទះលេខៈ
២២A ផ្លូវលេខ ២៧៨ សង្កាត់បឹងកេងកងI ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

Our Services:

 • Haircut & Shampoo
 • Hot Towel Shave
 • Beard Trim
 • Hair Coloring
 • Body Massage
 • Foot Massage
 • Foot and Body Scrub
 • Body Steam
 • Body Waxing
 • Ear Cleaning 
 • Manicure & Pedicure

Address: 22A Street 278, BKK1
Phnom Penh, Cambodia 12302
Business Hours: 7 days a week | 9am - 9pm
Phone: 012 590 655
Website: https://tokyobarbershop.com
Facebook: https://www.facebook.com/tokyo.barber.shop.phnom.penh

 

រូបភាពផ្សេងៗ


ផែនទី« ត្រលប់ក្រោយ
 

មតិ​ទៅកាន់ ហាងកាត់សក់ តូក្យូ Tokyo Barber Shop
 

ស្វែងរកយើងតាមរយៈផែនទី

 
Map
 

សេវាកម្មពេញនិយម

 

 

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម