ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន: វីឡា លេខ ៤៤ ផ្លូវ​លេខ ១៦២​ សង្កាត់ ផ្សារ​ដេប៉ូ១ ខណ្ឌ ទួលគក រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរស័ព្ទ​លេខ: ០២៣ ៩៩៤​ ១១៩/ ០២៣ ៤៥៥៥ ២២៩ /​ ០៨១ ៦០០០ ៩៩ / ០៨១ ៦០០០ ៨០ / ០១៦ ៦០០០ ៥២ /  ០១៥ ៦០០០ ១៨ / ០៨៩ ៩១១ ៤៤៧        
សារ​អេឡិច​ត្រូនិច: [email protected] / [email protected]
វិបសាយ: www.12wedding.com 

Facebook Page: www.facebook.com/12weddingcom

 

ផែនទី

 

ផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិចផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖

គួរយល់ដឹង

 
(មើលទាំងអស់)
 
 

សេវាកម្មពេញនិយម

 

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖
 

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម