កាលីបស្តាយកាតសក់ បុរស& ស្ត្រី

 

មានអ៊ុតសក់ត្រង់ បុរស-នារី មានចាប់ម៉ូតសក់ ប្តូពណ៍សក់ ពន្លាសក់ ហាយឡាតសក់
ធ្វើសក់ បួងសក់ ផាត់មុខ ធ្វើក្រចក តក្រចក និង មានទទួលបង្រៀនសិស្ស។
អាស័យដ្ឋានៈ ខាងកើតសាលាបឋមសិក្សាទូលសង្កែ (ជិតវត្តទួលសង្កែ)។
ទូរសព្ទៈ 097​ 69 51 999 / 097 70000 38/ 070 22 82 31.

 

រូបភាពផ្សេងៗ


ផែនទី« ត្រលប់ក្រោយ
 

មតិ​ទៅកាន់ កាលីបស្តាយកាតសក់ បុរស& ស្ត្រី
 

ស្វែងរកយើងតាមរយៈផែនទី

 
Map
 

សេវាកម្មពេញនិយម

 

 

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម