កាលីតតូ កាត់សក់ បុរស & នារី

 

ហាងកាត់សក់ កាលីតតូ គឺជាហាងដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដា មានតម្លៃសមរម្យ សេវាកម្មល្អ។
យើងខ្ញុំមានបម្រើសេវាកម្មដូចជា៖

  • មានកាត់សក់បុរស នារី (fee កក់សក់)
  • អ៊ុតសក់ត្រង់បុរស នារី
  • មានចាប់ម៉ូតសក់ ប្តូពណ៌សក់
  • ពន្លាសក់ ហាយឡាយសក់
  • ធ្វើសក់ បួងសក់ ផាត់មុខ
  • និង មានទទួលធ្វើម៉ូតសក់ដល់កូនកំលោះ និង អ្នកកំដរមួយចប់កម្មវិធី (ដល់គេហដ្ឋាន)
  • មានទទួលបង្រៀនសិស្សផងដែរ។
លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមអស័យដ្ឋានផ្ទះលេខៈ
ជិតសាលារៀនជ័យជំនះ ក្បែស្តុបលូទឹកស្អុយ
Tel: 098 68 88 56 / 088 888 50 60

 

រូបភាពផ្សេងៗ


ផែនទី« ត្រលប់ក្រោយ
 

មតិ​ទៅកាន់ កាលីតតូ កាត់សក់ បុរស & នារី
 

ស្វែងរកយើងតាមរយៈផែនទី

 
Map
 

សេវាកម្មពេញនិយម

 

 

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម