ទើបដឹងថា អ្នកគ្រប់គ្រងតារាល្បីៗ បានលុយច្រើនដល់ថ្នាក់នេះសោះ ពីពួកគេ!

 
 

ថៃ: ដូចប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថា រាល់តារាសម្តែងថៃនីមួយៗ រមែងតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់រៀបចំចាត់ចែង នូវតារាងកាលវិភាគការងារឲ្យខ្លួន ជាប្រចាំ ព្រមជាមួយគ្នានោះ អ្នកគ្រប់គ្រងក៏មានកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗទៀត ជាច្រើនសម្រាប់តារារបស់ខ្លួន ផងដែរ។

ក្នុងនោះ អ្នកគ្រប់គ្រងតារានីមួយៗ ក៏អាចទទួលបានទឹកប្រាក់ ៣០ភាគរយ នៅក្នុងមួយកម្មវិធី ជាមួយតារារបស់ខ្លួន មានន័យថា ប្រសិនបើ មួយកម្មវិធីទទួលបាន ៨ លានបាត នោះអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវទទួលបាន ២,៤០០,០០០បាត។ រីឯ ចំណែក នៅសល់ជារបស់តារា ដែលត្រូវទទួលបាន ពីការខិតខំប្រឹងប្រែង របស់ខ្លួន។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា អ្នកគ្រប់គ្រង មិនមែនមានតែតារាម្នាក់ សម្រាប់មើលថែនោះទេ​ គឺមានយ៉ាងតិច៥ ទៅ៦ នាក់ ឯណោះ។

ដូច្នេះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនីមួយៗ ទទួលបានគឺពិតជាច្រើនខ្លាំងណាស់ ក្នុងមួយតារា៕ 

អ្នកគ្រប់គ្រង របស់Ken Phupoom និង March
អ្នកគ្រប់គ្រង របស់ Ken Phupoom និង March
អ្នកគ្រប់គ្រង បស់ Davikah និង Baifernbah
អ្នកគ្រប់គ្រង របស់ Davikah និង Baifernbah
អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Nadech និង Aum
អ្នកគ្រប់គ្រង របស់ Nadech និង Aum
អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Nadech និង Aum

 
 
មតិ​យោបល់
 
 

មើលព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

 
ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖

គួរយល់ដឹង

 
(មើលទាំងអស់)
 
 

សេវាកម្មពេញនិយម

 

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖
 

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម