កូនតូច​មិនអាច​គេ​ង​បាន គួរ​ទៅ​ពេទ្យ​អត់​?

 
 

​បញ្ហា​នៃ​ការ​គេង​ក្នុងចំណោម​កុមារ អាច​ជម្រុញ​អោយ​មាន​បញ្ហា​សុខភាព និង​បញ្ហា​នៃ​អត្តចរិត​។​

​រោគសញ្ញា ដែល​អ្នក​គួរតែ​ពិគ្រោះ​ជាមួយ​នឹង​គ្រូពេទ្យ​ឯកទេស​រោគ​កុមារ រួមមាន ៖
-​    ​កូន​របស់​អ្នក​យំ ឬ​មួរ​ម៉ៅ​ញឹកញាប់ និង​ធ្ងន់ធ្ងរ​
-​    ​កូន​របស់​អ្នក​មាន​បញ្ហា​នៃ​ការដកដង្ហើម​
-​    ​កូន​របស់​អ្នក​ស្រ​មុក​
-​    ​កូន​របស់​អ្នក​ឧស្សាហ៍​ភ្ញាក់​
-​    ​កូន​របស់​អ្នក​ពិបាក​ក្នុង​ការ​គេង​លក់​៕

ប្រភព៖ Health.com.kh 
 
មតិ​យោបល់
 
 

មើលគួរយល់ដឹងផ្សេងៗទៀត

 
ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖

គួរយល់ដឹង

 
(មើលទាំងអស់)
 
 

សេវាកម្មពេញនិយម

 

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖
 

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម