ស្ត្រី​មា​ន​​គ​ភ៌​គួ​រ​​បើ​ក​ប​ង្អួ​ច​​ជា​រៀ​ង​​រា​ល់​ថ្ងៃ​​ដើ​ម្បី​កា​ត់​ប​ន្ថ​យ​ហា​និ​ភ័យ​​កូ​​​ន​​កើ​​​ត​​​មិ​នគ្រ​ប់​​ខែ​

 
 

​ពី​ការស្រាវជ្រាវ​របស់​ខ្លួន​ដែល​ថា​ការបើក​បង្អួច​ផ្ទះ​ជា​ញឹកញាប់​អាច​ធ្វើឲ្យ​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​នឹង​មាន​ភាគរយ​ទាប​ក្នុងការ​សំរាលកូន​មិន​គ្រប់​ខែ​។​
-->

 
 
មតិ​យោបល់
 
 

មើលគួរយល់ដឹងផ្សេងៗទៀត

 
ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖

គួរយល់ដឹង

 
(មើលទាំងអស់)
 
 

សេវាកម្មពេញនិយម

 

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖
 

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម