បុរសដែលមនុស្សស្រីមិនគួរយកជាស្វាមី

 
 

ចំពោះ​ស្រីៗក៏​អញ្ចឹង​ដែរ​មុន​នឹង​សម្រេច​ចិត្ត​ជ្រើស​រើស​ស្វាមីសូម​ធ្វើ​ការ​ពិចារណា​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​លាស់ព្រោះ​នេះ​ជា​អនាគត់​របស់​អ្នកបើ​សម្រេច​ចិត្ត​ខុស​ហើយ​គឺ​មាន​វិបដិសេរី​អស់​មួយ​ជីវិត។

 

 

១. ប្រមឹកៈ    ផឹក​ស្រាគ្រឿង​ស្រ​វឹង​ផ្សេងៗ។
២. ដើរយប់ៈ    ដើរ​រាំ​ច្រៀង ស្រីញី​ជា​រឿយៗ។
៣. ល្បែងៈ    ល្បែង​តែង​វិនាស។
៤. មើលរបាំច្រើនៈ     ដើរ​លេង កំសាន្ត​ច្រើន​ហួស​ហេតុភ្លេច​រកស៊ី។
៥. សេពគប់មិត្តអាក្រក់ៈ    មិត្ត​ពាល មិត្ត​ផឹកស៊ី មិត្ត​ល្បែង។
៦. ខ្ជិលៈ    ខ្ជិល​ធ្វើ​ការ រកស៊ី ដើរ​ប៉ោឡែ។

មិន​ត្រូវ​ឲ្យ​តម្លៃ​លើ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិ​រូប​រាង​ខ្លាំង​ពេក​ទេគួរសង្កេត​មើល​អត្ត​ចរិតឬកពា​ពូជ​ពង្ស​រង្ស​ត្រកូល​ផង ទើប​បាន​សុខ។

រកប្តីប្រពន្ធ           ឲ្យគិតឲ្យគន់
រើសរករូបរាង       ពូជថ្លៃល្មមយក
ពូជថោកល្មមវាង       រូបល្អឬកល្អៀង
នាងកុំប្រសព្វ។

 

ប្រភពៈ​ មង្គលការ


 
 
មតិ​យោបល់
 
 

មើលគួរយល់ដឹងផ្សេងៗទៀត

 
ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖

គួរយល់ដឹង

 
(មើលទាំងអស់)
 
 

សេវាកម្មពេញនិយម

 

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖
 

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម