ភ្នំពេញថ្ងៃនេះ! ស្ទះក៏ស្ទះ... ទឹកលិចក៏ទឹកលិច (មានវីដេអូ)

 
 

រាជធានីភ្នំពេញ​៖ សេចក្តីរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមវេលា​ម៉ោង​១២ថ្ងៃត្រង់ទី២៨ កញ្ញា នេះ ស្ថិត​តាម​បណ្តោយមហា​វិថី​សហព័​ន្ធ ត្រង់​​ចំណុច​ស្ពានអាកាស​៧​មករា បាននិងកំពុងកកស្ទះ​ចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដែល​​អ្នកដំណើរ​​​សឹងតែមិន​អាចវិលកង់​បាន បន្ទាប់​ពី​​​មេឃ​​បាន​​រាំង​ភ្លៀងទៅ​​ហើយ​នោះ ។

ដោយឡែក​ ស្ថិត​នៅ​​ចំណុច​មុខ​សាលាតិចណូ​វិញ គឺទឹកភ្លៀង​បាន​ជន់លិច​​​ផ្លូវ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ផង​ដែរ​ ​បង្កឱ្យ​ពិបាកអ្នកដំណើរ​ទាំងម៉ូតូ​ទាំ​រថយន្តពិបាក​​​ក្នុងការបើកបរ ព្រោះ​​តែ​​ទឹក​​ភ្លៀង​ហូរ​ទៅលូ​មិន​ទាន់ ។

មានការ​កត់សម្គាល់ថា នាព្រឹកថ្ងៃ​ដដែលនេះ គេ​សង្កេតឃើញ​ថា ភ្លៀង​​បានធ្លាក់មក​​សឹង​តែគ្រប់ទីកន្លែង មិនថាតាមបណ្តាខេត្ត ឬ​ក្នុង​ក្រុង​នោះ​ទេ ។

សេចក្តីរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមវេលា​ម៉ោង​១២ថ្ងៃត្រង់ទី២៨ កញ្ញា នេះ ស្ថិត​តាម​បណ្តោយមហា​វិថី​សហព័​ន្ធ ត្រង់​​ចំណុច​ស្ពានអាកាស​៧​មករា បាននិងកំពុងកកស្ទះ​ចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដែល​​អ្នកដំណើរ​​​សឹងតែមិន​អាចវិលកង់​បាន បន្ទាប់​ពី​​​មេឃ​​បាន​​រាំង​ភ្លៀងទៅ​​ហើយ​នោះ
សេចក្តីរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមវេលា​ម៉ោង​១២ថ្ងៃត្រង់ទី២៨ កញ្ញា នេះ ស្ថិត​តាម​បណ្តោយមហា​វិថី​សហព័​ន្ធ ត្រង់​​ចំណុច​ស្ពានអាកាស​៧​មករា បាននិងកំពុងកកស្ទះ​ចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដែល​​អ្នកដំណើរ​​​សឹងតែមិន​អាចវិលកង់​បាន បន្ទាប់​ពី​​​មេឃ​​បាន​​រាំង​ភ្លៀងទៅ​​ហើយ​នោះ
សេចក្តីរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមវេលា​ម៉ោង​១២ថ្ងៃត្រង់ទី២៨ កញ្ញា នេះ ស្ថិត​តាម​បណ្តោយមហា​វិថី​សហព័​ន្ធ ត្រង់​​ចំណុច​ស្ពានអាកាស​៧​មករា បាននិងកំពុងកកស្ទះ​ចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដែល​​អ្នកដំណើរ​​​សឹងតែមិន​អាចវិលកង់​បាន បន្ទាប់​ពី​​​មេឃ​​បាន​​រាំង​ភ្លៀងទៅ​​ហើយ​នោះ
សេចក្តីរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមវេលា​ម៉ោង​១២ថ្ងៃត្រង់ទី២៨ កញ្ញា នេះ ស្ថិត​តាម​បណ្តោយមហា​វិថី​សហព័​ន្ធ ត្រង់​​ចំណុច​ស្ពានអាកាស​៧​មករា បាននិងកំពុងកកស្ទះ​ចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដែល​​អ្នកដំណើរ​​​សឹងតែមិន​អាចវិលកង់​បាន បន្ទាប់​ពី​​​មេឃ​​បាន​​រាំង​ភ្លៀងទៅ​​ហើយ​នោះ
សេចក្តីរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមវេលា​ម៉ោង​១២ថ្ងៃត្រង់ទី២៨ កញ្ញា នេះ ស្ថិត​តាម​បណ្តោយមហា​វិថី​សហព័​ន្ធ ត្រង់​​ចំណុច​ស្ពានអាកាស​៧​មករា បាននិងកំពុងកកស្ទះ​ចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដែល​​អ្នកដំណើរ​​​សឹងតែមិន​អាចវិលកង់​បាន បន្ទាប់​ពី​​​មេឃ​​បាន​​រាំង​ភ្លៀងទៅ​​ហើយ​នោះ
សេចក្តីរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមវេលា​ម៉ោង​១២ថ្ងៃត្រង់ទី២៨ កញ្ញា នេះ ស្ថិត​តាម​បណ្តោយមហា​វិថី​សហព័​ន្ធ ត្រង់​​ចំណុច​ស្ពានអាកាស​៧​មករា បាននិងកំពុងកកស្ទះ​ចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដែល​​អ្នកដំណើរ​​​សឹងតែមិន​អាចវិលកង់​បាន បន្ទាប់​ពី​​​មេឃ​​បាន​​រាំង​ភ្លៀងទៅ​​ហើយ​នោះ
សេចក្តីរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមវេលា​ម៉ោង​១២ថ្ងៃត្រង់ទី២៨ កញ្ញា នេះ ស្ថិត​តាម​បណ្តោយមហា​វិថី​សហព័​ន្ធ ត្រង់​​ចំណុច​ស្ពានអាកាស​៧​មករា បាននិងកំពុងកកស្ទះ​ចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដែល​​អ្នកដំណើរ​​​សឹងតែមិន​អាចវិលកង់​បាន បន្ទាប់​ពី​​​មេឃ​​បាន​​រាំង​ភ្លៀងទៅ​​ហើយ​នោះ

 
 
មតិ​យោបល់
 
 

មើលព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

 
ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖

គួរយល់ដឹង

 
(មើលទាំងអស់)
 
 

សេវាកម្មពេញនិយម

 

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖
 

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម