តោះមកស្គាល់ឲ្យហើយ! សាកលវិទ្យាល័យល្អដាច់គេ ទាំង២០ នៅលើពិភពលោក ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

 
 

ពិភពលោក៖​ ចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីសំរាប់ឆ្នាំ២០១៥ ទៅលើសាកលវិទ្យាល័យល្អជាងគេបំផុត នៅលើពិភពលោក បានបង្ហាញថា Harvard គឺជាសាកលវិទ្យាល័យលំដាប់លេខមួយ។ នេះយោងតាមបញ្ជីរាយនាមពី CWUR ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ ឲ្យសាកលវិទ្យាល័យជុំវិញពិភពលោក

យើងអាចមើលឃើញថា សហរដ្ឋអាមេរិក និងចក្រភពអង់គ្លេស នៅតែជាទីកន្លែងដែលសំបូរ សាកលវិទ្យាល័យល្អៗបំផុតរបស់ពិភពលោក ដោយក្នុងចំណោម ១០ ទីតាំង គឺមានអាមេរិក ចំនួន៨កន្លែង និងអង់គ្លេស ២កន្លែងទៅហើយ។ សូមប្រិយមិត្តខ្មែរឡូត មើលបញ្ជីឈ្មោះកំពូលទាំង ២០ ខាងក្រោម នៃសាកលវិទ្យាល័យល្អជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក៖


#20
— Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ស្វីស)

#19 — University of Michigan (អាមេរិក)

#18 — New York University (អាមេរិក)

#17 — Kyoto University (ជប៉ុន)

#16 — Johns Hopkins University (អាមេរិក)

#15 — University of California, Los Angeles (អាមេរិក)

#14 — University of Pennsylvania (អាមេរិក)

#13 — University of Tokyo (ជប៉ុន)

#12 — California Institute of Technology (អាមេរិក)

#11 — Yale University (អាមេរិក)

#10 — Cornell University (អាមេរិក)

#9 — Princeton University (អាមេរិក)

#8 — University of Chicago (អាមេរិក)

#7 — University of California, Berkeley (អាមេរិក)

#6 — Columbia University (អាមេរិក)

#5 — University of Oxford (អង់គ្លេស)

#4 — University of Cambridge (អង់គ្លេស)

#3 — Massachusetts Institute of Technology (អាមេរិក)

#2 — Stanford University (អាមេរិក)

#1 — Harvard University (អាមេរិក)

 

ប្រភព៖ Business Insider

ដោយ សី

ខ្មែរឡូត


 
 
មតិ​យោបល់
 
 

មើលគួរយល់ដឹងផ្សេងៗទៀត

 
ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖

គួរយល់ដឹង

 
(មើលទាំងអស់)
 
 

សេវាកម្មពេញនិយម

 

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖
 

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម